Предоставяне на удостоверение за съществуващо водоснабдяване и/или отводняване на имот

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (20 работни дни)
227.79
273.35
Ускорена (14 работни дни)
325.41
390.49
Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • Копие на актуална скица на имота от кадастрална карта или регулационен план;
  • Документ за собственост; 
  • Разрешение за строеж;
  • Акт за узаконяване - при липса на разрешение за строеж;
  • Заплатена последна сметка за вода (без просрочени задължения).
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (20 работни дни)
227.79
273.35
Ускорена (14 работни дни)
325.41
390.49