Предоставяне на информация за ВиК мрежи в цифров вид (към издадени изходни данни)

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други. 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 календарни дни)
22.19
26.63
Ускорена (до 14 календарни дни)
31.70
38.04
Необходими документи

Попъленено заявление.

Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 календарни дни)
22.19
26.63
Ускорена (до 14 календарни дни)
31.70
38.04