Издаване на данни за предварително проучване за наличните ВиК мрежи и съоръжения около поземлен имот в обхват до 3 квартала по регулационен план

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
362.26
434.71
Ускорена (до 14 работни дни)
517.51
621.01
Необходими документи
  • Попълнено заявление
  • Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината;
  • Картен материал – извадка от кадастрален или устройствен план;
  • Други, изрично указани от дружеството, при необходимост.
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 20 работни дни)
362.26
434.71
Ускорена (до 14 работни дни)
517.51
621.01