ТТ001650   Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен и метро) за служителите на „Софийска вода“ АД

Обявление за приключване на договор 7601
Дата на публикуване:
Изтегли 114.89 KB, pdf
7601 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 219.31 KB, pdf
ТТ001650 Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 393.28 KB, pdf
Становище за осъществен контрол.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 159.27 KB, pdf