TT001647   Разширение и сервизна поддръжка на SCADA система в Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) Кубратово

Обявление за приключил договор 7647
Дата на публикуване:
Изтегли 121.06 KB, pdf
7647 анекс 1
Дата на публикуване:
Изтегли 592.44 KB, pdf
www.aop.bg-1024558-Обявление за изменение
Дата на публикуване:
Изтегли 348.48 KB, pdf
SKMBT_C224e171114151509-signed.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 16.34 MB, pdf
решение-изборТТ001647_clean-signed.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 835.18 KB, pdf
protocol-TT001647_clean-signed.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 7.78 MB, pdf
pokana za otvaryane plik cena TT001647.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 190 KB, pdf
Разяснения 1647.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 62.19 KB, pdf