TT001547   Възстановяване на носимоспособността и устойчивостта на конструкцията, ремонт покрив и антисеизмично осигуряване на филтърен корпус II етап на ПСПВ Панчарево

Решение за прекратяване на ТТ001547.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 70.07 KB, pdf
Изтегли 77.67 KB, docx
Уточнение 1 ТТ001547.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 51.52 KB, pdf
Klasior 2 Konstruktivna 3.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 112.65 MB, zip
Klasior 2 Konstruktivna 1.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 107.9 MB, zip