ТТ001505   ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВиК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“АД , НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ

Информация-7069.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 116.65 KB, pdf
Анекс3_7069.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 65.76 KB, pdf
Обявление за изменение3_ТТ001505.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 326.64 KB, pdf
Анекс 2_7069.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 56.21 KB, pdf
Обявление за изменение2_ТТ001505.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 297.8 KB, pdf
Анекс_7069.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 217.33 KB, pdf
Обявление за изменение_ТТ001505.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 272.74 KB, pdf
Инф-я за скл д-р_ТТ001505.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 132.59 KB, pdf