TT001441   Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, както и реконструкция на части от водопроводната мрежа, в случаите когато това е предвидено с инвестиционен проект – зона Юг и зона Север

6989 ДС 2 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 118.68 KB, pdf
Изтегли 252.43 KB, pdf
6956 ДС2 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 105.99 KB, pdf
Изтегли 153.91 KB, pdf
6989 ДС1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 72.48 KB, pdf
6956 ДС1 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 76.21 KB, pdf
TT001441InfoSklDogLot1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 146.13 KB, pdf
TT001441InfoSklDogVGGroup.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 176.25 KB, pdf