TT001403   _“Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения”(СКО)

Информация за изпълнение на д-р 6796.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 115.5 KB, pdf
Обявление за възложена поръчка3_ТТ001403.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 245.51 KB, pdf
Анекс 3_ТТ001403.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 58.61 KB, pdf
Изтегли 275.63 KB, pdf
Анекс 2_ТТ001403.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 99.49 KB, pdf
SKMBT_C224e17051914340.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 283.25 KB, pdf
Анекс_ТТ001403.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 63.26 KB, pdf
1403.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 15.99 KB, xlsx