ТТ001939   „Доставка на фланшови спирателни кранове и фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка“- Преписка 00435-2020-0037

ТТ001939-протокол №1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 484.82 KB, pdf
ТТ001939-доклад.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 460.81 KB, pdf
ТТ001939-решение за прекратяване.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 216.36 KB, pdf
ТТ001939-разяснение 1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 67.05 KB, pdf
ТТ001939-Документация.doc
Дата на публикуване:
Изтегли 797 KB, doc
ТТ001939-Ценови таблици СК.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 34.92 KB, xlsx
ТТ001939-решение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 281.1 KB, pdf
ТТ001939-обявление.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 445.41 KB, pdf