ТТ001929   Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна вода

Обявление за приключил договор 8866
Дата на публикуване:
Изтегли 114.35 KB, pdf
8866-ОП1-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.99 MB, pdf
TT001929-Доклад-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 525.45 KB, pdf
ТТ001929-Протокол-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.01 MB, pdf
ТТ001929-Решение-избор-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 313.78 KB, pdf
ТТ001929-Отваряне на цени-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 246.91 KB, pdf