TT001920   Сервизна поддръжка на въздуходувки SULZER, тип ABS HST 40
ТТ001920-Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 472.88 KB, pdf
ТТ001920-Договор 8675.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 958.28 KB, pdf
TT001920-Обявление за изменение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 351.15 KB, pdf
ТТ001920-Анекс 1 към договор 8675.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 107.55 KB, pdf
ТТ001920-Протокол 1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 128.21 KB, pdf
ТТ001920-Отваряне на ценово предложение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 39.97 KB, pdf
ТТ001920-Решение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 354.58 KB, pdf