ТТ001911   Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни и отпадъчни води-2 обособени позиции

Обявление за приключил договор 8726
Дата на публикуване:
Изтегли 116.46 KB, pdf
Обявление за приключил договор 8727
Дата на публикуване:
Изтегли 115.05 KB, pdf
8727 OP 1-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 4.5 MB, pdf
8726 OP 2-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 3.58 MB, pdf
ТТ001911-Протокол 3-gdpr.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 893.02 KB, pdf
TT001911-Доклад-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 564.55 KB, pdf
ТТ001911-Протокол 2-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 666.91 KB, pdf