TT001905   „Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Т филтри с горен капак, поплавкови вентили“- Преписка 00435-2020-0009

Обявление за изменение 8705.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 202.18 KB, pdf
Обявление за изменение 8704.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 203.65 KB, pdf
Обявление за изменение 8703.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 203.19 KB, pdf
8705-ОП3.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 4.1 MB, pdf
8704-ОП2.pdf
Дата на публикуване:
8703-ОП1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.95 MB, pdf
ТТ001905-обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 614.76 KB, pdf
Изтегли 122.35 KB, pdf