ТТ001915   Извънгаранционно сервизно обслужване на газови хроматографи, произведени от Thermo Scientific - Тройно квадропулна GC/MS/MS система TSQ Quantum GC , Thermo Scientific, GC-FID, TRACE 1300 Thermo; Hiper TOC Analyzer Thermo Electron Corporation, Апарат за пречистване на вода, Система за твърдофазна екстракция, което да вкл. Извършване на профилктичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи

TT001915 Протокол .pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 150.77 KB, pdf
TT001915 Решение за прекратяване.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 71.39 KB, pdf
Обявление за възложена поръчка -ТТ001915.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 247.33 KB, pdf
ТТ001915-отваряне плик-цена.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 46.6 KB, pdf
ТТ001915 Разяснение 1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 65.15 KB, pdf