ТТ001914   Извънгаранционно сервизно обслужване на йонхроматографски системи,произведени от Thermo Scientitificm, включващо извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи.

Обявление за изпълнен договор 8646
Дата на публикуване:
Изтегли 117.67 KB, pdf
TT001914-Обявление за изменение
Дата на публикуване:
Изтегли 137.21 KB, pdf
8646-Анекс №1
Дата на публикуване:
Изтегли 86.37 KB, pdf
8646.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.89 MB, pdf
Обявление за възложена поръчка ТТ001914.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 246.02 KB, pdf
TT001914 Протокол.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 168.17 KB, pdf
ТТ001914 Решение избор изпъ.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 64.42 KB, pdf
ТТ001914-отваряне плик-цена.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 43.17 KB, pdf