ТТ001899   Предаване с цел обезвреждане чрез депониране (без транспортиране) на следните неопасни отпадъци: код 20 03 06, отпадъци от почистване на канализационни системи; код 19 08 01, отпадъци от решетки и сита; код 19 08 02, отпадъци от пясъкоуловители

Обявление за приключил договор 8738
Дата на публикуване:
Изтегли 126.43 KB, pdf
ТТ001899 Обявление за изменение 4
Дата на публикуване:
Изтегли 292.86 KB, pdf
Анекс № 4
Дата на публикуване:
Изтегли 90.68 KB, pdf
Анекс № 3
Дата на публикуване:
Изтегли 574.96 KB, pdf
ТТ001899 Обявление за изменение 3
Дата на публикуване:
Изтегли 290.77 KB, pdf
ТТ001899 Обявление за изменение 2.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 180.47 KB, pdf
Анекс № 2-clean sign.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 768.48 KB, pdf
8738-А1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 99.08 KB, pdf