ТТ001889   Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)

ТТ001889 Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 419.21 KB, pdf
ТТ001889 Протокол ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 128.65 KB, pdf
ТТ001889 Доклад ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 133.12 KB, pdf
ТТ001889 Решение за прекратяване ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 106.83 KB, pdf
ТТ001889 Разяснение 1 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 89.37 KB, pdf
ТТ001889 Документация.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 330.5 KB, docx
ТТ001889 Ценови таблици.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 64.48 KB, xlsx