TT001897   Снегопочистване и опесъчаване на подходните и вътрешноплощадковите пътища на ПСПВ, ПСОВ и СОЗ на сервизни резервоари, хлораторни и помпени станции“

Обявление за проключил договор 8563
Дата на публикуване:
Изтегли 487.48 KB, pdf
Обявление за изменение на договор 8563
Дата на публикуване:
Изтегли 316.4 KB, pdf
Договор 8563 Снегопочистване.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 17.5 MB, pdf
Обявление за Възложена поръчка ТТ001897.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 463.35 KB, pdf
Протокол 2- ТТ001897.pdf
Дата на публикуване:
Решение ТТ001897.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 408.18 KB, pdf
Решение ТТ001897-ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.77 MB, pdf
Съобщение за отваряне на цени ТТ001897.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 41.23 KB, pdf