ТТ001882   Електронна обработка, отпечатване, сгъване, влагане в плик и доставка на фактури, уведомителни писма, информационни и рекламни материали до клиентите на „Софийска вода“ АД.

Обявление за изменение - Анекс 4
Дата на публикуване:
Изтегли 285.99 KB, pdf
Анекс 4 към договор 8980
Дата на публикуване:
Изтегли 81.28 KB, pdf
Анекс 3 към договор 8980
Дата на публикуване:
Изтегли 73.62 KB, pdf
Обявление за изменение - Анекс 3
Дата на публикуване:
Изтегли 1.16 MB, pdf
Анекс 2 към договор 8980
Дата на публикуване:
Изтегли 78.16 KB, pdf
Обявление за изменение - Анекс 2
Дата на публикуване:
Изтегли 281.83 KB, pdf
Договор 8980
Дата на публикуване:
Изтегли 2.82 MB, pdf
Обявление за възложена поръчка
Дата на публикуване:
Изтегли 194.81 KB, pdf