TT001883   „Транспорт на работещите в СПСОВ по зададен маршрут и график“- Преписка 00435-2019-0072

Обявление за приключен договор 8535
Дата на публикуване:
Изтегли 84.04 KB, pdf
8535-Обявление за изменение-А1
Дата на публикуване:
Изтегли 136.18 KB, pdf
8335-Анекс №1
Дата на публикуване:
Изтегли 71.24 KB, pdf
ТТ001883-обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 431.06 KB, pdf
8535.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 772.31 KB, pdf
ТТ001883-протокол №1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 276.46 KB, pdf
ТТ001883-съобщение за отваряне на цени.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 63.73 KB, pdf