ТТ001877   Разработване, калибриране и внедряване на детайлни компютърни хидравлични модели на канализационните системи, експлоатирани от Софийска вода АД в границите на концесионната област

ТТ001877 Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 463.33 KB, pdf
Договор 8471 ПК.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 3.02 MB, pdf
ТТ001877 Протокол 2 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 205.51 KB, pdf
ТТ001877 Протокол 1 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 156.17 KB, pdf
ТТ001877 Обявление за поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 522.11 KB, pdf