ТТ001878   Подновяване на лицензи към софтуерен продукт за цялостна защита на компютърни системи – Trend Micro SmartProtection Complete за 900 работни места с включена техническа поддръжка”

Обявление за приключил договор 8481
Дата на публикуване:
Изтегли 116.99 KB, pdf
Решение за обявление и изменение ТТ001878
Дата на публикуване:
Изтегли 206.36 KB, pdf
Възложена поръчка АОП ТТ001878.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 461.35 KB, pdf
Договор 8481-TrendMicro .pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 15.73 MB, pdf
Решение за избор на изпълнител ТТ001878.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.11 MB, pdf
Протокол 2 TT001878.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 645.92 KB, pdf
TT001878 Отваряне на цени.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 41.54 KB, pdf
ПРОТОКОЛ 1- ТТ001878- ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 3.41 MB, pdf