ТТ001862   Извършване на геодезически услуги на обекти на „Софийска вода“ АД

Обявление за приключен договор 8547
Дата на публикуване:
Изтегли 118.7 KB, pdf
Анекс № 1
Дата на публикуване:
Изтегли 81.48 KB, pdf
Обявление за изменение
Дата на публикуване:
Изтегли 397.73 KB, pdf
8547 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 823.5 KB, pdf
ТТ001862 Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 430.18 KB, pdf
ТТ001862 Протокол 2 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 101.74 KB, pdf
ТТ001862 Протокол 3 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 168.9 KB, pdf