ТТ001864   Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска община и съседните общини

Обявление за приключил д-р 8439
Дата на публикуване:
Изтегли 83.4 KB, pdf
8439.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 3.12 MB, pdf
Договор подизпълнител 1.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 62.46 KB, pdf
Договор подизпълнител 2.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 77.77 KB, pdf
ТТ001864 Решение за избор.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 90.4 KB, pdf
ТТ001864 Протокол .pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 180.92 KB, pdf
ТТ001864-отваряне плик-цена.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 54.35 KB, pdf