ТТ001853   „Доставка на бътерфлай кранове, обратни клапи тип „Бътерфлай“ и бътерфлай кранове с електрическо задвижване“- Преписка 00435-2019-0051

ТТ001853-обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 394.14 KB, pdf
ТТ001853-протокол №1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 395.05 KB, pdf
ТТ001853-протокол №2.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 209.16 KB, pdf
ТТ001853-доклад.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 221.13 KB, pdf
ТТ001853-решение за прекратяване.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 164.67 KB, pdf
ТТ001853-съобщение за отваряне на цени.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 60.17 KB, pdf
ТТ001853 Разяснение 1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 79.81 KB, pdf
ТТ001853-решение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 357.13 KB, pdf