ТТ001819   Доставка на логери без телеметрия за измерване и запис на налягане

Обявление за приключил договор 8461
Дата на публикуване:
Изтегли 117.6 KB, pdf
Обявление за изменение на договор 8461
Дата на публикуване:
Изтегли 315.84 KB, pdf
Анекс 1 към договор 8461
Дата на публикуване:
Изтегли 519.25 KB, pdf
Възложена поръчка АОП.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 452.09 KB, pdf
8461- Логери без телеметрия.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.93 MB, pdf
Решение за избор на изпълнител ТТ001819pdf.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 410.48 KB, pdf
Протокол 2 ТТ001819 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 476.39 KB, pdf
Протокол 3 ТТ001819 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 413.26 KB, pdf