ТТ001825   Доставка на тест-набори за спектрофотометри Prove 100 и NOVA 60 A

Обявление за приключил д-р 8264
Дата на публикуване:
Изтегли 120.37 KB, pdf
Обявление за възложена поръчка1825.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 425.81 KB, pdf
ТТ001825 Протокол.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 208.47 KB, pdf
ТТ001825 Решение избор изпъ.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 83.86 KB, pdf
ТТ001825-отваряне плик-цена.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 40.25 KB, pdf
Решение за откриване ТТ001825.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 334.82 KB, pdf
Обявление за поръчка ТТ001825.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 463.12 KB, pdf
ТТ001825 Документация print.doc
Дата на публикуване:
Изтегли 883.5 KB, doc