TT001829   Дейности по създаването, поддържането и разпространението на информационни и имиджови, текстови и аудио-визуални продукти, оформени в рубрики за разпространение чрез видео системата на Метрополитен-София

Информация за изпълнен договор ТТ001829.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 93.41 KB, pdf
8206 l.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 104.23 KB, pdf
Обявление възложена поръчка ТТ001829.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 489.96 KB, pdf
Решение ТТ001829.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 296.11 KB, pdf