ТТ001787   Застраховка на Сухопътни превозни средства - "Гражданска отговорност" и "Автокаско"

ТТ001787 Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 367.57 KB, pdf
ТТ001787 Протокол 2 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 211.57 KB, pdf
ТТ001787 Решение за прекратяване ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 100.29 KB, pdf
ТТ001787 Протокол 1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 285.46 KB, pdf
ТТ001787 Разяснение 2.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 295.56 KB, pdf
ТТ001787 Разяснение 1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 414.65 KB, pdf