TT001806   Доставка на ферихлорид за физикохимично отстраняване на фосфор

Обявление за приключване на дог. 8274 от АОП
Дата на публикуване:
Изтегли 148.35 KB, pdf
8274 А 2.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 198.46 KB, pdf
Обявление за изменение 8274 №2.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 178.01 KB, pdf
8274 А1.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 105.09 KB, pdf
Обявление за изменение на договор 8274.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 165.62 KB, pdf
Обявление за възложена поръчка ТТ001806.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 415.59 KB, pdf
8274.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.9 MB, pdf
ТТ001806 Протокол.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 184.4 KB, pdf