ТТ001821   Доставка на реагенти (флокуланти-полиелектролити)

Обявление за приключил д-р 8193
Дата на публикуване:
Изтегли 85.57 KB, pdf
Анекс 6
Дата на публикуване:
Изтегли 736.53 KB, pdf
Обявление за изменение на договор 8193-6
Дата на публикуване:
Изтегли 134.07 KB, pdf
Анекс 5
Дата на публикуване:
Изтегли 696.42 KB, pdf
Обявление за изменение на договор 5
Дата на публикуване:
Изтегли 270.5 KB, pdf
8193 A4.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.94 MB, pdf
Обявление за изменение на договор 8193-4.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 194.27 KB, pdf
8193 A3.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 99.63 KB, pdf