ТТ001800   Доставка на резервни части за електрохлоратор Selсоperm 125-2000-Преписка 00435-2018-0089

Обявление за приключен договор 8271
Дата на публикуване:
Изтегли 117.76 KB, pdf
ТТ001800-обявление за изменение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 372.58 KB, pdf
8271-Анекс 1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 274.05 KB, pdf
ТТ001800-обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 507.69 KB, pdf
8271.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.71 MB, pdf
ТТ001800-протокол №1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 521.41 KB, pdf
Изтегли 148.56 KB, pdf
ТТ001800-съобщение за отваряне на цени.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 82.86 KB, pdf