ТТ001795   Доставка на коагулант алуминиев хлорид хидроксид сулфат с характеристики в съответствие със стандарт БДС EN 17034 Химикали, използвани за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека-Преписка 00435-2018-0088

Обявление за изменение А7
Дата на публикуване:
Изтегли 292.85 KB, pdf
Анекс №7 към договор 8449
Дата на публикуване:
Изтегли 87.89 KB, pdf
Анекс №6 към договор 8449
Дата на публикуване:
Изтегли 112.87 KB, pdf
Обявление за изменение А6
Дата на публикуване:
Изтегли 292.62 KB, pdf
Обявление за изменение А5
Дата на публикуване:
Изтегли 317.19 KB, pdf
Анекс №5 към договор 8449
Дата на публикуване:
Изтегли 139.61 KB, pdf
Анекс №4 към договор 8449
Дата на публикуване:
Изтегли 97.69 KB, pdf
Обявление за изменение А4
Дата на публикуване:
Изтегли 298.78 KB, pdf