ТТ001725   Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери и фланшови магнитно индуктивни разходомери за отпадъчни води“.

ТТ001725 въпрос 1 all reply.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 571.26 KB, pdf
ТТ01725 решение подписано.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.3 MB, pdf
TT001725_flowmeters_Document_master.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.19 MB, pdf
TT001725_flowmeters_Document_master.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 379.58 KB, docx
2018-OJS129-295082-bg.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 186.72 KB, pdf
ТТ001725 обявление.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 637.71 KB, pdf