ТТ001751   Ежедневно почистване, ежедневни дежурства, седмични услуги по почиствания, месечни услуги по почиствания, сезонни услуги по почиствания на обекти на „Софийска вода“ АД

Обявление за приключил д-р 8017
Дата на публикуване:
Изтегли 85.84 KB, pdf
ТТ001751 Анекс 3
Дата на публикуване:
Изтегли 444.96 KB, pdf
ТТ001751 Обявление за изменение 2
Дата на публикуване:
Изтегли 341.68 KB, pdf
ТТ001751 Обявление за изменение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 393.68 KB, pdf
8017 - А2 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 60.24 KB, pdf
ТТ001751 Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 362.72 KB, pdf
ТТ001751 Договор 8017.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 16.08 MB, pdf