Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова дифузорна система на биобасейните СПСОВ Кубратово - Grundfos