-   42313/HZ-Водоснабдяване и канализация на с. Войняговци, СО - район "Нови Искър": Изграждане на битова канализация и реконструкция на уличен водопровод от етернитови тръби по ул. „Вършец“ от ул. „Стара планина“ до ул. „Росица“ и по ул. „Горска поляна“ от ул. „Вършец“ до ул. „Роза“ – с. Войняговци

42313HZ-Договор 7243.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 35.29 MB, pdf
42313HZ-Протокол.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.56 MB, pdf
42313HZ-Количествено-стойностни сметки.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 55.21 KB, xlsx
42313HZ-Водопровод.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 79.73 MB, zip
42313HZ-Геодезия.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 62.75 MB, zip
42313HZ-Канализация 1.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 56.03 MB, zip
42313HZ-Канализация 2.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 95.48 MB, zip