50886   50886/МВ-990- „Доставка и монтаж на стационарни анкерни групи за обезопасяване на хора срещу падане, съгласно БДС EN 795:2012, тип А или еквивалент“

Изтегли 73.11 KB, pdf