-   49859/KD-284 - „Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на SCADA системи и Телеметрия на Възложителя.“ - ПРЕКРАТЕНА

Протокол1-прекратяване-gdpr.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.96 MB, pdf
49859-KD-284-Информация удължаване.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 69.32 KB, pdf
49859-KD-284-Информация за обява.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 70.81 KB, pdf
49859-KD-284-Съобщения по стандарт GSM-Final.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 333.85 KB, docx
49859-KD-284-Документация-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 3.19 MB, pdf