-   49376/KD-212 - „Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на Пътни превозни средства (ППС) собственост на „Софийска вода“ АД“ разделена на следните обособени позиции: ОП1: „Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от следните категории: M1; N1; M1G и N1G” и ОП2: „Периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС от следните категории: N2; N3; M2 и O2”.

8446-A1 Прекратяване-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 922.35 KB, pdf
8446-ГТП-ОП1-Диана-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 3.24 MB, pdf
8447 -ГТП ОП2-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 3.36 MB, pdf
49376-KD-212-Протокол 1-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 618.39 KB, pdf
49376-KD-212-Удължаване.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 75.73 KB, pdf
49376-KD-212-Разяснение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 60.05 KB, pdf
49376-KD-212-Информация за публикуване.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 74.91 KB, pdf
49376-KD-212-Годишни техн.прегледи-обява-GDPR.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 596.88 KB, pdf