-   47443EP Изпълнение на строително-монтажни работи за: ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Въздуходувна” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15

47443EP Протокол ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 267.55 KB, pdf
47443EP Обява ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 438.6 KB, pdf
47443EP Информация за публикувана обява.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 85.16 KB, pdf
47443EP Документация.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 281.38 KB, docx
47443EP Ценова таблица.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 29.82 KB, xlsx
47443ЕР Приложение 1 - Проект.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 16.4 MB, zip