-   46441MR-54 Ремонтни строително-монтажни работи на сграда Водно стъкло на територията на ПСПВ Бистрица