-   44747/HZ-4223-Предмет на поръчката: Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово.

7776_договор_Annex1_master_clean_sign.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 101.46 KB, pdf
44747HZ-4223-Договор 7776.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 947.68 KB, pdf
44747HZ-4223-Протокол.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 136.01 KB, pdf
44747HZ-4223-Обява образец.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 329.93 KB, pdf
44747HZ-4223-Приложени и Проекто договор.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 105.63 KB, docx
44747HZ-4223-Обява АОП.mht
Дата на публикуване:
Изтегли 74.86 KB, mht