10018521   Покана за оферти с предмет "Сервизно обслужване на трактор John Deere"