10012568   Покана за оферти за доставка на палетни колички