10012447   Покана за оферти за доставка на вентилаторни печки