10012390   10012390-Доставка на предпазители за транспортна лента решетки