10010573   Предпроектно проучване на инвестиционно намерение за Използване на топлинния потенциал на отработената утайка от метантанковете на обект: СПСОВ Кубратово