10003665   Сервизно обслужване на лабораторни уреди, произведени от Merck.